3 april. Ny video. «Heim til Nordfjord» er klar.

Vi har lagt bak oss ei flott helg med spelejobb på Skjærbuda, Silda. Vi hadde med filmutstyr og fekk filma nok til å lage ferdig videoen som mange har venta på «Heim til Nordfjord». Med god hjelp av vår herre som styrte veret og fantastisk natur var det ikkje vanskeleg å finne motiv nok.