Mange avlyste speleoppdrag for Steinar Engelbrektson.

Sidan 10. mars har Steinar Engelbrektson fått på lik linje med alle andre artister og band i Norge mange kanselleringer og flytting av arrangement til ei seinare anledning. Det er ei tøff tid når all inntekt uteblir, men vi har fullt forståing at dette må til for å få kontroll på denne smitten. Ta vare på kvarandre, gå sakte og tygg seint so får vi tru dette normaliserer seg når våren tek farvel og ynskjer sommaren velkomen.