10. august: Måløy

Søndag igjen og arrangementet i Måløy var ein suksess. Godt med berehjelp, flott backstages, mange danseglade og god overnatting for å oppsummere fort og gale. Det må nemnast at oppvartninga var den beste nokon sinne, med reke, fiskegryte og laks m/tilbehør. Takk til arrangørane som gjorde ein kjempejobb for oss.