19 mars. Stor pågang av speleoppdrag både som band og artist.

Denne våren ser ut til å bli den mest hektiske for meg på mange år. Det er ikkje mange helgane att som står ledige, noko som svært gledelig. Mange av mine kollegar klager på mindre spelejobbar enn før og det er nok realiteten for mange av oss. Sjølv er eg fornøgd at vi fortsatt er aktuelle og at arrangører over det ganske land tek kontakt med oss for speleoppdrag. Gå til turnesplanen vår å sjå om vi spelar ein stad nær deg. Helsing Steinar