27 februar. Fruktbart samarbeid med Ole Ivars

Etter den siste jobben vi hadde saman med Ole Ivars i Ålesund tidligare i år er det mange arrangører som skjønt at desse to banda er genialt å kombinere. SEB og Ole Ivars er svært ulike med ulikt repertoar og besetning. Likevel er det mange som ser ein likhet når det gjeld speleglede og nærhet til publikum. Dette er både Ole Ivars og SEB sine sterke sider. Responsen frå publikum er fantastisk. Vi ynskjer fleire arrangører velkomne til å lage dansegalla med denne kombinasjonen.